Entrevista amb Anna Gimeno, Coach col·laboradora del Centre Mèdic Maragda

Home/Entrevista amb Anna Gimeno, Coach col·laboradora del Centre Mèdic Maragda

Per què vas decidir dedicar-te al Coaching?

Fa uns anys vaig trobar-me en un moment vital  i professional en el que volia fer un canvi, però no s’havia per on començar. Havia sentit parlar sobre el coaching i la seva forma de treballar i vaig decidir acudir a un coach. L’experiència va ser tan positiva que vaig decidir duu a terme el meu objectiu: formar-me i especialitzar-me a nivell professional en aquesta disciplina, iniciant ara farà uns anys un projecte que pretén desenvolupar el potencial de cada persona, per així poder aconseguir allò que sempre hem volgut, amb la missió de crear un ambient d’unió, de confiança, de suport i sobretot per treballar amb persones que busquen el millor d’elles mateixes.

Quins són els problemes o inquietuds pels quals es demana una consulta amb un coachee?

El coaching és una disciplina que ens apropa el desenvolupament del nostre potencial personal i professional, per tan esta pensat per tota aquella persona que li inquieti el seu desenvolupament i creixement personal o professional.

Quina diferència hi ha entre la psicoteràpia individual i el coaching?

La psicoteràpia:

 • Evoluciona de la medicina, psicologia i psiquiatria.
 • El pacient requereix un procés terapèutic.
 • S’enfoca en els problemes o patologies psicològiques que no el deixen evolucionar.
 • Es centra en les emocions i els esdeveniments passats i presents.
 • Explora l’arrel dels problemes i la solució dels mateixos.
 • Utilitza tècniques terapèutiques validades empíricament.
 • El pla de tractament s’elabora a partir dels signes, símptomes i el curs clínic.

El coaching:

 • Evoluciona dels negocis i el desenvolupament personal.
 • El client es concep com a funcional, sense patologies.
 • S’enfoca en la solució, en el creixement personal i en el desenvolupament de capacitats. Sempre cap a la millora.
 • Es centra en l’acció i en el futur.
 • Es dirigeix cap a la solució de problemes i l’elaboració d’objectius tangibles.
 • Utilitza tècniques especialitzades. Integra preguntes poderoses, creatives i dirigides a l’acció.
 • S’estableix un pla d’acció adequat, d’acord a les metes plantejades pel client.

Quin perfil de persona sol·licita assessorament d’un coach?

 • Clientes entre 25 – 55 anys.
 • Que no pateixen ningun tipus de patologia o dificultat passada no resolta en aquell moment del procés.
 • Les dones solen venir enfocat més amb el coaching personal, encara que actualment s’està veient un enfoc més professional.
 • Els homes solen venir amb referencies en l’area professional principalment.
 • Persones actives professionalment o que estan a la recerca activa de feina (no és la primera feina). Amb experiència professional.
 • Persones que han viscut situacions personals i professionals, és a dir, amb un recorregut vital.
 • Persones amb ambicions de millores i canvis, tan personals com professionals.
 • No hi ha un patró d’estat sobre els clients, tant poden ser solters, casats, divorciats, amb o sense família, entre d’altres.
 • Que abans de iniciar un procés de coaching es troben perduts, desorientats, que necessiten fer alguna cosa, però no saben que.
 • Que esperen aconseguir amb el coaching un canvi, un camí cap allò que tenien difús.
 • Que busquen millorar, créixer i desenvolupar-se, per lo tan volen un canvi real.
 • Amb pors i ganes d’afrontar els obstacles que els limiten o frenen, però que no els paralitzen.
 • Amb frustracions de quedar-se estancats, de no avançar.
 • Amb el desig de créixer.

 

Ens podries posar un exemple de l’àmbit laboral que ens ajudi a entendre millor què podem resoldre o millorar?

Per entendre millor quin és el motiu de consulta a nivell professional, posaré més d’un exemple per millorar la seva aplicació:

 • Millorar la confiança i actitud davant la preparació d’una entrevista de feina.
 • Afrontar una reunió/presentació d’un projecte amb el cap del departament, per tant intervenir en la seva  seguretat  i confiança.
 • Aprendre a gestionar el temps per arribar a totes les tasques marcades, com per exemple clients que no gestionen a temps les tasques assignades, que no s’organitzen i acabant tenint conseqüències negatives en la feina.
 • Buscar eines per afrontar situacions tenses a la empresa, com per exemple el fet que estiguin acomiadant a companys, provocant malestar i empipament.
 • El no sentir-se valorat a la empresa, com per exemple quan el cap vol que facis més hores i portis a més a més, el grup junior del departament financer.
 • Treballar com gestionar un conflicte personal amb un company de feina, per exemple, com gestionar les desavinences amb la teva companya directa, la qual portes molt de temps amb tensions i que no aguantes, però que treballeu taula contra taula.
 • El marcar pautes per controlar d’estrès a la feina per situacions quotidianes o límits.
 • Eliminar creences que autolimiten a avançar a nivell professional, com per exemple el cas d’un home que no tenia estudis universitaris però si molta experiència laboral, va començar a baixar el seu rendiment professional degut a la idea de que els nous fitxatges, al tenir estudis superiors eren més bons que ell.
 • L’iniciar un projecte professional, per exemple una mare de família que vol iniciar un projecte professional, però porta molt de temps retirada del mercat laboral i no vol deixar d’atendre els fills.

A nivell personal, quins temes es tracten més a la consulta?

A nivell personal es poden tractar molts temes, tants com clients vinguin. La major parts de temes estan vinculats amb les pròpies creences que deriven a temes com:

 • La gestió que es fa del temps.
 • El voler canviar d’hàbits per millorar la salut física, per exemple el voler anar al gimnàs que portes 1 anys apuntat i que mai has anat.
 • Aprendre eines per gestionar l’ansietat o l’empipament davant d’una conversa amb els pares, la parella o una amistat complicada.
 • El bloqueig de “jo no puc” fer la cursa o el triatló perquè no sóc bo.
 • El poder dir “NO” a favors, quedades amb els amics etc. sense sentir-se malament.
 • El voler millorar la seva autoestima o alguna creença limitant, per exemple vull començar a creurem que sóc intel·ligent.
 • El desig de trobar un equilibri entre família, parella, fills i amistats.
 • Afrontar el parlar amb públic o millorar temes comunicatius.
 • El voler afrontar un conversa amb una relació d’amistat tòxica.

Un cas que recordis amb especial estima.

És difícil quedar-te en un sol cas així que en posaré un de cada àmbit:

 • El cas d’una noia jove, menor de vint-i-cinc anys, treballada en el passat per psicòlegs i amb el desig de construir-se i millorar-se sempre. Mai m’havia trobat amb un cas d’algú tan jove amb tantes ganes de creixa cada dia i arribar al seu màxim potencial.

Va venir a consulta per un tema de creences, el seu objectiu era que volia treballar el no jutjar a la gent abans de conèixer-la i no sentir-se jutjada per desconeguts.

Va ser un procés profund, difícil, però alhora actiu, dinàmic i la seva implicació va permetre treballar un tema que portava molt de temps volent millorar, tal com va dir la clienta, “va passar d’un treball conscient a un canvi i millora inconscients, sentint-se diferents des de la part interna d’ella mateixa”.

Aquesta implicació per part la clienta, aquest treball, va permetre trobar i obrir la capsa de recursos que guardava i que ella mateixa generes els seus propis canvis i millores. Per qualsevol professional és un goig veure l’evolució i l’entrega del client i com el agraïment per poder aproximar-se cada cop més a on ella volia arribar, a creixa.

 • L’altre cas refereix a un home d’uns 35 anys, casat i recentment pare. Va venir a consulta perquè patia mobbing per part de l’empresa, com a coach la meva funció va ser la derivació a la psicòloga, però ell no volia el psicòleg, ell volia arribar fer un treball de recerca de feina, de activa de nous els seus recursos per l’afrontament d’una entrevista, per treballar la seva seguretat i per canviar així la seva situació professional. Després del treball la seva seguretat i autoestima van canviar de forma molt visual, no sol per mi, sinó per tots aquell que el rodejaven. Al final va aconseguir un canvi professional i avui dia continua millorant, pel que continua en processos curts amb objectius concrets per convertir-se com detalla ell “ Amb la meva millor versió”.

centre-mèdic-maragda

Entrevista realitzada per:
Carlota Ferotgia Andreu per CMMaragda
Novembre 2015